english
 

Formatka dla inwestorów zainteresowanych umieszczeniem oferty inwestycyjnej o swojej nieruchomości

Dokumenty

Uchwała nr XXXVI/680/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2014

 

Uchwała nr XXV/500/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIX/726/2014RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
   

Koszty lokalne

Podatek od nieruchomości

 • od gruntów:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni: 0,66 zł/m2;
  • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni: 3,61 zł/ha;
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni: 0,12 zł/m2;

 • od budynków lub ich części:
  • mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej: 0,54 zł/m2;
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej: 17,98 zł/m2;
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej: 8,37 zł/m2;
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej: 3,61 zł/m2;
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej: 6,01 zł/m2;

 • od budowli:
  • od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7: 2%;

  Opłaty za media techniczne:

 • Energia:
  • Podmioty gospodarcze: od 0,19 do 0,40 zł/kWh netto;
  • Osoby fizyczne: od 0,22 do 0,38 zł/kWh netto;

 • Gaz:
  • Podmioty gospodarcze: od 0,65 do 0,71 zł/m3 netto;
  • Osoby fizyczne: od 0,65 do 0,71 zł/m3 netto;

 • Woda:
  • Podmioty gospodarcze: 2,30 zł/m3 netto;
  • Osoby fizyczne: 2,30 zł/m3 netto;

 • Kanalizacja:
  • Podmioty gospodarcze: od 2,50 do 3,57 zł/m3 netto;
  • Osoby fizyczne: 2,50 zł/m3 netto;
 •