english
 

Formatka dla inwestorów zainteresowanych umieszczeniem oferty inwestycyjnej o swojej nieruchomości

Dokumenty

Uchwała nr XXXVI/680/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2014

 

Uchwała nr XXV/500/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIX/726/2014RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
   

Siedlce to jeden z największych ośrodków gospodarczych wschodniego Mazowsza, miasto nowoczesne, otwarte i przyjazne inwestorom.

Niekwestionowane atuty inwestycyjne miasta to: dogodne położenie na międzynarodowych szlakach komunikacyjnych - drogowym i kolejowym, bliskość Warszawy i przejścia granicznego w Terespolu, wykwalifikowana i młoda kadra pracownicza, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna o znacznych rezerwach przepustowości i zasilania, wysoki poziom kształcenia na wszystkich szczeblach, w tym na poziomie wyższym, dobre perspektywy rozwoju gospodarczego oraz dobry klimat dla biznesu.

Atuty te dostrzegło już wiele firm krajowych i zagranicznych, które wybrały Siedlce na miejsce prowadzenia swojej działalności. Do największych zaliczają się: "Polimex-Mostostal" S.A., "Altrad-Mostostal" Sp. z o.o., Fabryka Narzędzi Skrawających "Fenes" S.A, Zakład Produkcji Podzespołów "Auto" Sp. z o.o., PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn. W branży spożywczej dominującą pozycję zajmują "Drosed" S.A., Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, "Polmos" S.A., "Zenits Polska" Sp. z o. o. i "Agrofruct" Sp. z o.o.

Na przeciw potrzebom firm wychodzą lokalne władze starając się stworzyć jak najkorzystniejsze warunki dla rozwoju przedsiębiorstw. Znaczącą zachętą inwestycyjną jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w utworzonej w Siedlcach podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firmom, które zainwestują na tym terenie może być udzielona pomoc publiczna w formie zwolnień podatkowych. Wysokość zwolnienia wynosi od 40 do 60% wielkości nakładów inwestycyjnych. Uchwałą Rady Miasta firmy realizujące nowe inwestycje zwolnione są przez odpowiedni okres czasu z podatku od nieruchomości.

Widocznym przykładem zainteresowania inwestorów miastem są inwestycje takich firm jak Stadler Rail AG ze Szwajcarii produkującej nowoczesne pojazdy szynowe czy Valmont Industries z USA produkującej słupy oświetleniowe. Nowoczesne centrum telemarketingowe uruchomiła w Siedlcach spółka Teleperformance Polska.

 

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa do Siedlec, miasta wyjątkowego, w którym doświadczenie z przeszłości idzie w parze z teraźniejszością i przyszłością. Zapewniam Państwa, że Siedlce to miasto gościnne, pełne perspektyw, kuszące swoim ciepłem i otwartością. Na obszarze prawie 32 km2. zamieszkuje ponad 77 tys. siedlczan. Od wielu lat odnotowywany jest dodatni wskaźnik migracji. Siedlczanie są społeczeństwem młodym: 23,8% ogółu mieszkańców miasta to osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 65% w wieku produkcyjnym. Dzięki korzystnej strukturze wieku mieszkańców zapewniona jest stabilność kadr na rynku pracy.
Niekwestionowanym atutem miasta jest jego położenie na jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych. Siedlce leżą w odległości 90 km na wschód od stolicy Polski - Warszawy i tyle samo od przejścia granicznego z Białorusią w Terespolu. Trasa kolejowa Berlin-Moskwa, obecnie modernizowana i przekształcana w "szybką kolej", zapewnia dogodne połączenia miasta z całym krajem i naszymi wschodnimi sąsiadami Białorusią i Rosją. Komunikację z miastem poprawi w przyszłości planowana autostrada wschód zachód. Dla rozwoju przedsiębiorczości sprzyjający klimat tworzy bogata sieć instytucji wspomagających biznes. Realizowane w Siedlcach inwestycje w infrastrukturę komunalną Siedlec, działania na rzecz oświaty i edukacji oraz ekologii wpływają na szybki rozwój społeczno - ekonomiczny miasta.
Wysoki poziom wykształcenia siedlczan zapewnia dobrze rozwinięta sieć placówek oświatowych. Po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej młodzi ludzie mogą kontynuować naukę na Akademii Podlaskiej, w prywatnej Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, w Kolegium Nauczycielskim Języków Obcych, w Medycznym Studium Zawodowym, a także w wielu innych niepublicznych szkołach policealnych.
Z potencjału gospodarczego Siedlec korzystają działające w naszym mieście firmy i instytucje. Produkowane są tu lekkie konstrukcje stalowe, narzędzia skrawające, części i podzespoły samochodowe, konstruowane i produkowane są sprężyny techniczne oraz wyroby gięte z drutu. Branżę rolno-spożywczą reprezentują firmy zajmujące się m.in.: przetwórstwem mleka, produkcją alkoholi, czy produkcją wyrobów z drobiu.
Zapewniam, że każda inwestycja zlokalizowana w Siedlcach to dobra i opłacalna decyzja. Piękno Siedlec i życzliwość mieszkańców sprawią, że będziecie Państwo chętnie wracać do tego uroczego Miasta.

  Prezydent Miasta Siedlce
Wojciech Kudelski