harmonogram

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 lutego 2020 r.

Liczba  osób
  w gospodarstwie domowym
zbieranymi w sposób selektywny
(w zł)
z uwzględnieniem zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika przydomowego  
  (w zł)*
zbieranymi w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
(w zł)**
1 17,00 13,60 34,00
2 34,00 27,20 68,00
3 51,00 40,80 102,00
4 64,60 51,68 129,20
5 76,50 61,20 153,00
6 86,70 69,36 173,40
7 96,90 77,52 193,80
8 107,10 85,68 214,20
9 117,30 93,84 234,60
10 127,50 102,00 255,00
11 137,70 110,16 275,40

* Zwolnienie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 20%. W przypadku zadeklarowania przez właściciela  budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej posiadania kompostownika  i kompostowania bioodpadów nie będą one odbieranez nieruchomości. Bioodpady to odpady kuchenne oraz odpady zielone.

** W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wysokość opłaty określa się  w drodze decyzji przy zastosowaniu stawki opłaty podwyższonej.


ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY OKRĘŻNEJ (OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ MONTE CASSINO) ORAZ ULICY JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO (DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ MAZURSKĄ)

W związku z zakończeniem budowy nowej sieci wodociągowej i przebudowy kanalizacji deszczowej na ulicy Okrężnej (od skrzyżowania z ulicą Monte Cassino) oraz ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego (do skrzyżowania z ulicą Mazurską )informujemy, że od dnia 12 grudnia 2019 r. odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się bezpośrednio z nieruchomości, położonych przy ul. Okrężnej oraz ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na 2019 r.


Wywozik Siedlce - wszystko o odpadach w telefonie

WYWOZIK Siedlce - to darmowa aplikacja na telefon komórkowy dla mieszkańców miasta. Umożliwia szybkie dotarcie do informacji z zakresu gospodarki odpadami.
Dzięki aplikacji można szybko dowiedzieć się o terminach odbioru odpadów (zmieszanych, segregowanych, zielonych, wielkogabarytowych) z konkretnych nieruchomości, zarówno z domów jednorodzinnych jak i bloków wielorodzinnych. "Wywozik" informuje też o zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz podaje aktualności w zakresie odbioru odpadów, sposobu segregacji, akcjach edukacyjnych.
Dodatkowo aplikacja umożliwia ustawienie alarmu przypominającego o zbliżającym się terminie wywozu odpadów oraz jest narzędziem do wysyłania reklamacji o braku odbioru odpadów, uszkodzonym pojemniku itp. Urząd Miasta zachęca mieszkańców Siedlec do instalowania na urządzeniach mobilnych darmowej aplikacji. „Wywozik Siedlce” zapewnia dostęp do informacji o gospodarce odpadami komunalnymi. Aplikacja mobilna „Wywozik Siedlce” przygotowana dla systemu Android w wersji od 4.0, Ios oraz Windows Phone działa na telefonach, smartfonach oraz tabletach.
Aplikację można pobrać w zainstalowanych w komórkach sklepach Google Play dla systemu Android, AppStore dla systemu iOS oraz Windows Phone Store dla systemu Windows Phone.


Mieszkańcy Siedlec  od 1 stycznia 2020 r.  wszyscy segregujemy i zbieramy nową frakcję odpadów - bioodpady

Od 1 stycznia 2020 r. zmienia się sposób zbierania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców Siedlec. Wszyscy mieszkańcy będą zobowiązani  do segregowania wytwarzanych przez siebie odpadów komunalnych. Wytworzone odpady nie będą mogły być zbierane w sposób zmieszany. Jest to obowiązek wynikający z ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2010).Mieszkańcy będą zobowiązani również do wydzielania nowej frakcji odpadów - odpadów kuchennych z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego i zbierania jej w pojemnikach koloru brązowego z napisem BIO. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik brązowy z napisem "BIO" będzie należał do firmy świadczącej usługę odbierania odpadów komunalnych. Odpady zielone zbierane będą w workach koloru szarego z napisem odpady zielone. 

 

Poniżej zasady segregacji odpadów w Siedlcach od 1 stycznia 2020 r.:

 • do worka / pojemnika w kolorze niebieskim oznakowanego "PAPIER" - wrzucamy papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury;
 • do worka / pojemnika w kolorze żółtym oznakowanego ,,METALE I TWORZYWA SZTUCZNE" - wrzucamy tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali i opakowania wielomateriałowe (np. opakowania typu Tetra Pak);
 • do worka / pojemnika w kolorze zielonym oznakowanego "SZKŁO" - wrzucamy opakowania ze szkła;
 • do pojemnika w kolorze brązowym oznakowanego "BIO" - wrzucamy odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego;
 • do worka / pojemnika w kolorze szarym oznakowanego "ODPADY ZIELONE"
  - wrzucamy odpady zielone;
 • do worka / pojemnika w kolorze pomarańczowym oznakowanego "ODZIEŻ I TEKSTYLIA" - wrzucamy zużytą odzież i tekstylia;
 • do worka / pojemnika w kolorze fioletowym oznakowanego "ODPADY HIGIENICZNE" - wrzucamy zużyte pieluchy jednorazowe, zużyte pieluchomajtki
  i inne zużyte środki higieny osobistej;
 • do worka w kolorze grafitowym oznakowanego "POPIÓŁ" - wrzucamy popiół  z palenisk domowych;
 • do worka / pojemnika w kolorze czarnym oznakowanego "ODPADY ZMIESZANE" - wrzucamy odpady, które pozostają po segregacji i nie można ich umieścić
  w pojemnikach / workach do segregacji.

Szczegółowe informacje o segregowaniu papieru, tworzyw sztucznych i metali, szkła i bioodpadów można znaleźć pod adresem: https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac


W związku z planowanymi pracami remontowymi na ulicy Adama Asnyka i utrudnieniami w ruchu ulegnie zmianie organizacja odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych przy ul. Adama Asnyka na odcinku od ulicy Ignacego Paderewskiego do ulicy Jana Brzechwy.

W celu umożliwienia pozbywania się wytwarzanych na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych od 16 września 2019 r. zostanie ustawiony
kontener  na odpady komunalne przy skrzyżowaniu ulic Jana Brzechwy  i Adama Asnyka na pasie zieleni.
Prosimy o umieszczanie worków z zebranymi odpadami komunalnymi w tym kontenerze.
Będzie on  opróźniany raz w tygodniu ( środa)   lub po zapełnieniu.
Za utrudnienia, które potrwają końca grudnia 2019 r., przepraszamy.


Informujemy, że od dnia  02.09.2019 r. do dnia 26.09.2019 r. odbędzie się okresowe mycie pojemników na odpady komunalne. Mycie pojemników prowadzone będzie w godzinach 6:00 – 21:00.  Prosimy  o pozostawienie  pojemników  w  miejscu  dostępnym z ulicy dla pracowników podmiotów odbierających odpady.

Terminy mycia pojemników dla sektora I
Terminy mycia pojemników dla sektora II
Terminy mycia pojemników dla sektora III
Terminy mycia pojemników dla sektora IV

W zabudowie wielorodzinnej pojemniki będą myte sukcesywnie w dniach odbioru z nieprzekraczalnym terminem do dnia 30 września 2019 r.


W związku  ze zbliżającymi się robotami remontowymi na ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim ulegnie zmiana organizacja odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych wzdłuż tego odcinka drogi.
W celu umożliwienia pozbywania się wytwarzanych na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych od 16 sierpnia 2019 r. zostaną ustawione dwa kontenery na odpady komunalne w następującej lokalizacji:

- przy skrzyżowaniu ulic Zielnej i Różanej na pasie zieleni ( po stronie nieparzystej)

Prosimy o umieszczanie worków z zebranymi odpadami komunalnymi w tych kontenerach.
Będą opróżniane w terminach wyznaczonych harmonogramem lub po zapełnieniu.
Za utrudnienia, które potrwają do 5 grudnia 2019 r., przepraszamy.


ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2019 r.

Prezydent Miasta Siedlce zawiadamia,

że od dnia 1 kwietnia 2019 r. zmienią się miesięczne wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

z 8,50 od osoby na 12,50 zł od osoby, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny,

z 17,00 od osoby na 25,00 zł od osoby, jeśli odpady zbierane są w sposób nieselektywny.

Od 1 kwietnia 2019 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytwarzanymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, będzie wynosić:

 

Liczba mieszkańców

Wysokość opłaty obowiązująca
od 1.04.2019 r.

Odpady zbierane w sposób selektywny

Odpady zbierane w sposób nieselektywny

1

12,50 zł

25,00 zł

2

25,00 zł

50,00 zł

3

37,50 zł

75,00 zł

4

41,50 zł

83,00 zł

5

44,50 zł

89,00 zł

6

46,50 zł

93,00 zł

7

48,50 zł

97,00 zł

8

50,50 zł

101,00 zł

9

52,50 zł

105,00 zł

10

54,50 zł

109,00 zł

Dla ochrony rodzin wielodzietnych stawki opłat maleją sukcesywnie począwszy od 4 osoby w rodzinie.

Właściciele nieruchomości otrzymają informację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odrębnym zawiadomieniem. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji. Jeśli nie otrzymają Państwo zawiadomienia do dnia 31 marca 2019 r. uprzejmie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce ul. Józefa Piłsudskiego 45, I piętro, pokój 103, nr kontaktowe: /25/ 794-39-40, 794-39-07, 794-39-43.

 

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 45, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 39 07, 25 794 39 40
, email: odpady@um.siedlce.pl