harmonogram

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. CEGLANEJ NA ODCINKU OD UL. CHEŁMOŃSKIEGO  DO UL. KRASZEWSKIEGO.

W związku z zakończeniem prac remontowych prowadzonych na ul. Ceglanej na odcinku od ul. Chełmońskiego do ul. Kraszewskiego informujemy, że od dnia 12 grudnia 2018 r. odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się bezpośrednio z nieruchomości, położonych przy ul. Ceglanej zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na 2018 r.


ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. MYŚLIWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. ARTYLERYJSKIEJ DO UL. OBOZOWEJ

W związku z zakończeniem robót budowlanych prowadzonych na ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Obozowej informujemy, że od dnia 5 grudnia 2018 r. odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się bezpośrednio z nieruchomości, położonych przy ul. Myśliwskiej zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na 2018 r.


ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. ŁUKOWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. POŁUDNIOWEJ DO UL. RADZYŃSKIEJ

W związku z zakończeniem robót budowlanych prowadzonych na ul. Łukowskiej na odcinku od ul. Południowej do ul. Radzyńskiej informujemy, że od dnia 16 października 2018 r. odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się bezpośrednio z nieruchomości, położonych przy ul. Łukowskiej zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na 2018 r.


ODBIÓR ODÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH
PRZY UL. MYŚLIWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. ALTYLERYJSKIEJ DO UL. OBOZOWEJ

W związku ze zbliżającymi się pracami ziemnymi na ulicy Myśliwskiej na odcinku
od ulicy Artyleryjskiej do ulicy Obozowej ulega zmianie organizacja odbioru odpadów komunalnych  z nieruchomości położonych wzdłuż tego odcinka drogi. W celu umożliwienia pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie nieruchomości, od 10 września 2018 r zostaną ustawione cztery kontenery na odpady komunalne w następujących lokalizacjach:

  1. Przy skrzyżowaniu ulic Myśliwskiej i Artyleryjskiej na pasie zieleni (po stronie parzystej).
  2. Przy skrzyżowaniu ulic Myśliwskiej i Obozowej na pasie zieleni (po stronie nieparzystej).

Proszę o umieszczanie worków z zebranymi odpadami komunalnymi w tych kontenerach. Będzie on opróżniany w terminach wyznaczonych harmonogramem lub po zapełnieniu.
Za utrudnienia, które potrwają do 4 grudnia 2018 r., przepraszamy.
Jednocześnie prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej miasta
oraz w zakładce „Odpady komunalne”.


ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. CEGLANEJ NA ODCINKU OD UL. CHEŁMOŃSKIEGO  DO UL. KRASZEWSKIEGO.

W związku z trwającymi pracami remontowymi na ulicy Ceglanej i utrudnieniami w ruchu ulega zmianie organizacja odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na odcinku od ul. Kraszewskiego do
ul. Chełmońskiego. W celu umożliwienia pozbywania się wytwarzanych na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych od 10 września 2018 r zostaną ustawione cztery kontenery na odpady komunalne
w następujących lokalizacji:

  1. Przy skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego  i Ceglanej na pasie zieleni.
  2. Przy skrzyżowaniu ulic Chełmońskiego i Ceglanej na pasie zieleni.

Proszę o umieszczanie worków z zebranymi odpadami komunalnymi w tych kontenerach. Będą one opróżniane w terminach wyznaczonych harmonogramem lub po zapełnieniu.
Za utrudnienia, które potrwają do końca roku 2018 r., przepraszamy.

Jednocześnie prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej miasta, w zakładce „Odpady komunalne

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. KALINOWEJ

W związku z zakończeniem robót budowlanych prowadzonych na ul. Kalinowej informujemy,
że od dnia 3 września 2018 r. odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się bezpośrednio
z nieruchomości, położonych przy ul. Kalinowej zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na 2018 r.


ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH
PRZY UL. MONTE CASSINO NA ODCINKU OD UL. WARSZAWSKIEJ  DO UL. OKRĘŻNEJ

W związku z trwającymi pracami remontowymi na ulicy Monte Cassino na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Okrężnej  i jej wyłączeniem z ruchu drogowego z dniem 20 sierpnia br. ulega zmianie organizacja odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych wzdłuż tego odcinka drogi. W celu umożliwienia pozbywania się wytwarzanych na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych  zostaną ustawione cztery kontenery na odpady komunalne  w następującej lokalizacji:

1.      Przy skrzyżowaniu ulic Monte Cassino i Dywizjonu 303 na pasie zieleni.
2.      Przy skrzyżowaniu ulic Monte Cassino z Okrężną na pasie zieleni.

Proszę o umieszczanie worków z zebranymi odpadami komunalnymi w tych kontenerach. Będzie on opróżniany w terminach wyznaczonych harmonogramem lub po zapełnieniu.
Za utrudnienia, które potrwają do 15 września 2018 r., przepraszamy.
Jednocześnie prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej miasta
oraz w zakładce „Odpady komunalne.


ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH
PRZY UL. ŁUKOWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. POŁUDNIOWEJ DO UL. RADZYŃSKIEJ

W związku z trwającymi pracami ziemnymi na ulicy Łukowskiej na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Radzyńskiej i jej wyłączeniem z ruchu drogowego z dniem 8 sierpnia br. ulega zmianie organizacja odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych wzdłuż tego odcinka drogi. W celu umożliwienia pozbywania się wytwarzanych na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych od 13 sierpnia 2018 r zostaną ustawione cztery kontenery na odpady komunalne w następujących lokalizacji:

  1. Przy skrzyżowaniu ulic Łukowskiej i Południowej na pasie zieleni.
  2. Przy skrzyżowaniu ulic Łukowskiej i Radzyńskiej na pasie zieleni.

Proszę o umieszczanie worków z zebranymi odpadami komunalnymi w tych kontenerach. Będzie on opróżniany w terminach wyznaczonych harmonogramem lub po zapełnieniu.
Za utrudnienia, które potrwają do 15 października 2018 r., przepraszamy.
Jednocześnie prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej miasta
oraz w zakładce „Odpady komunalne”.


ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. KALINOWEJ

W związku z trwającymi pracami ziemnymi na ulicy Kalinowej i utrudnieniami w ruchu ulega zmianie organizacja odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych wzdłuż tego odcinka drogi. W celu umożliwienia pozbywania się wytwarzanych na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych od 8 czerwca 2018 r zostaną ustawione cztery kontenery na odpady komunalne w następujących lokalizacji:

  1. Przy skrzyżowaniu ulic Kalinowej  i Grzybowej na pasie zieleni.
  2. Przy pętli autobusowej na ulicy Kalinowej na pasie zieleni.

Proszę o umieszczanie worków z zebranymi odpadami komunalnymi w tych kontenerach. Będzie on opróżniany w terminach wyznaczonych harmonogramem lub po zapełnieniu.
Za utrudnienia, które potrwają do końca czerwca 2018 r., przepraszamy.
Jednocześnie prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej miasta
oraz w zakładce „Odpady komunalne”.


ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO

W związku z zakończeniem głównych robót budowlanych prowadzonych na ul. Waleriana Łukasińskiego, informujemy że od dnia 1 stycznia 2018 r. odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się bezpośrednio z nieruchomości, położonych przy ul. Waleriana Łukasińskiego zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na 2018 r.
Harmonogram na 2018 r. będzie dostępny na stronie internetowej miasta Siedlce w zakładce „ODPADY KOMU
NALNE” od dnia 1 stycznia 2018 r.


W związku z pracami ziemnymi na ul. Plantowej i wyłączeniem jej z ruchu drogowego, z dniem 12 czerwca 2017 r. ulega zmianie organizacja odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych wzdłuż tego odcinka drogi. W celu umożliwienia pozbywania się wytwarzanych na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych zostanie ustawiony jeden duży kontener na odpady komunalne w następującej lokalizacji:

Przy skrzyżowaniu ulic Plantowej i Warszawskiej na pasie zieleni

Proszę o umieszczanie worków z zebranymi odpadami komunalnymi w tym kontenerze. Będzie on opróżniany w terminach wyznaczonych harmonogramem lub po zapełnieniu. Za utrudnienia, które potrwają do końca lipca br., przepraszamy.

Jednocześnie prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej miasta oraz  w zakładce „Odpady komunalne”.

 

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 45, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 39 07, 25 794 39 40