2020

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

SEKTOR I

SEKTOR II

SEKTOR III

SEKTOR IV

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 45, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 39 07, 25 794 39 40
, email: odpady@um.siedlce.pl