2019

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

SEKTOR I

zabudowa jedno- i welorodzinna - choinki

SEKTOR II

zabudowa jedno- i welorodzinna - choinki

SEKTOR III

zabudowa jedno- i welorodzinna - choinki

SEKTOR IV

zabudowa jedno- i welorodzinna - choinki

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i choinek z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Miasta Siedlce w sektorze IV

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 45, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 39 07, 25 794 39 40