harmonogram

JAK ZBIERAMY ODPADY KOMUNALNE?
SPOSÓB SELEKTYWNY:

Odpady umieszczamy w pojemnikach (zabudowa wielorodzinna) lub workach (zabudowa jednorodzinna) z podziałem na:

  • tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe (worek w kolorze żółtym),
  • papier i tekturę (worek w kolorze niebieskim),
  • szkło (worek w kolorze zielonym),
  • odpady zielone (worek w kolorze brązowym),
  • popiół z palenisk domowych (worek w kolorze szarym),
  • odpady higieniczne (worek w kolorze fioletowym),
  • odzież i tekstylia (worek w kolorze pomarańczowym).

Pozostałe odpady umieszczamy w pojemniku na odpady zmieszane.
SPOSÓB ZMIESZANY:

  • odpady powstałe w gospodarstwie domowym umieszczamy w pojemniku na odpady zmieszane,
  • odpady zielone (worek w kolorze brązowym),
  • popiół z palenisk domowych (worek w kolorze szarym).

Właściciel nieruchomości zapewnia miejsca ustawienia pojemników lub worków na odpady komunalne, w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Pojemniki i worki z odpadami powinny być wystawione w dniu wywozu do godziny 6:00 przed posesję lub udostępnione w altanie śmietnikowej. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania w sezonie zimowym możliwości dojazdu do pojemników (odśnieżenia).
Odpady wystawione w innych miejscach, w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony swobodny dojazd pojazdem odbierającym odpady, nie podlegają odbiorowi.

Ulotka: zasady segregacji odpadów komunalnych (do pobrania)

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 45, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 39 07, 25 794 39 40