harmonogram

Liczba mieszkańców

Wysokość opłaty obowiązująca
od 1.04.2019 r.

Odpady zbierane w sposób selektywny

Odpady zbierane w sposób nieselektywny

1

12,50 zł

25,00 zł

2

25,00 zł

50,00 zł

3

37,50 zł

75,00 zł

4

41,50 zł

83,00 zł

5

44,50 zł

89,00 zł

6

46,50 zł

93,00 zł

7

48,50 zł

97,00 zł

8

50,50 zł

101,00 zł

9

52,50 zł

105,00 zł

10

54,50 zł

109,00 zł

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 45, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 39 07, 25 794 39 40
, email: odpady@um.siedlce.pl