harmonogram

Deklaracje o wysokosci opłaty

W deklaracji właściciele nieruchomości (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe) ustalają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku mieszkańców bloków i domów wielorodzinnych deklarację składa zarząd wspólnoty (w przypadku Wspólnot liczących siedem lub więcej lokali wyodrębnionych) lub spółdzielnie mieszkaniowe. Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, przy składaniu deklaracji mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, deklarację składa właściciel nieruchomości.


Deklarację należy:

  • złożyć bezposrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce Skwer Niepodległosci 2,
  • przesłać listownie za pośrednictwem operatorów pocztowych,
  • złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)

Formularze deklaracji o wysokości opłaty (do pobrania):

deklaracja D-1 (*.doc)

deklaracja D-2 (*.doc)

Deklaracja D-1 (*.pdf)
Deklaracja D-2 (*.pdf)


Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 45, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 39 07, 25 794 39 40
, email: odpady@um.siedlce.pl