harmonogram

Deklaracje o wysokosci opłaty

W deklaracji własciciele nieruchomości (zarząd wspólnoty; zarządca, któremu zarząd nieruchomością powierzono w sposób okreslony art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własnosci lokali (Dz. U. z 2016 r., poz. 1892); spółdzielnie mieszkaniowe; inni władający nieruchomością) ustalają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku mieszkańców bloków i domów wielorodzinnych to zarząd wspólnoty, zarządca, któremu zarząd nieruchomością powierzono w sposób okreslony art. 18 ust.1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własnosci lokali (Dz. U. z 2016 r., poz. 1892), spółdzielnie mieszkaniowe składa deklarację w imieniu mieszkańców tych domów. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, deklarację składa właściciel nieruchomości.

Deklarację należy:

  • złożyć bezposrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce Skwer Niepodległosci 2,
  • przesłać listownie za pośrednictwem operatorów pocztowych,
  • złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)

Formularze deklaracji o wysokości opłaty (do pobrania):
deklaracja druk D-1
deklaracja druk D-2


Aktywne formularze:
deklaracja druk D-1
deklaracja druk D-2

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Odpady segregowane

Odpady zmieszane

stawka opłaty

zł/osoba

opłata

zł/m-c

stawka opłaty*

zł/osoba

opłata*

zł/m-c

1

8,50

8,50

17,00

17,00

2

8,50

17,00

17,00

34,00

3

8,50

25,50

17,00

51,00

4

3,40

28,90

6,80

57,80

5

2,55

31,45

5,10

62,90

6

1,70

33,15

3,40

66,30

7

1,70

34,85

3,40

69,70

8

1,70

36,55

3,40

73,10

*obowiązują od 1 września 2016 r. (uchwała Nr XX/252/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłat)

 


Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 45, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 39 07, 25 794 39 40