harmonogram

Zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów od 1 stycznia 2017 r.

Własciciele nieruchomosci w ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych segregują na nieruchomościach, następujące frakcje odpadów:

Odpady problemowe takie jak przeterminowane leki, zużyte baterie, zużyte opony, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy także wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych, a następnie przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 45, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 39 07, 25 794 39 40
, email: odpady@um.siedlce.pl