POLITYKA PRYWATNOŚCI (PRIVACY POLICY)

Polityka prywatności aplikacji ICP Siedlce dystrybuowanej za pośrednictwem Apple Store i Google Play.

IGEN dba o prywatność użytkowników. W związku z tym spółka przyjęła Zasady ochrony prywatności, w których określono sposoby zbierania, używania, ujawniania, przekazywania i przechowywania informacji użytkowników.

Niniejsze zasady zostały przyjęte na potrzeby funkcjonowania aplikacji ICP Siedlce, której głównym celem jest informowanie jej użytkowników o ważnych dla nich wydarzeniach.
Aplikacja ICP Siedlce nie przechowuje żadnych informacji i jest jedynie pośrednim systemem pomiędzy jej użytkownikiem, a podmiotem, którego publikowanymi informacjami użytkownik jest zainteresowany.

Większość informacji publikowanych za pośrednictwem aplikacji ICP Siedlce ma charakter publiczny. Wszelkie informacje prywatne, skierowane do konkretnych osób, są przetwarzane przez aplikację ICP Siedlce w oparciu o indywidualny kod walidacyjny, dostępny tylko dla tej osoby.
Aplikacja ICP Siedlce nie gromadzi żadnych danych osobowych.

Firma IGEN nie publikuje żadnych treści reklamowych za pośrednictwem aplikacji ICP Siedlce.

Firma IGEN nie odpowiada za treści publikowane za pośrednictwem aplikacji ICP Siedlce przez uprawnione podmioty, które wykorzystują aplikację do informowania jej użytkowników.

Firma IGEN nie odpowiada za stopień ochrony danych osobowych realizowany przez administratorów systemów, które wykorzystują aplikację ICP Siedlce do dystrybucji informacji.

Firma IGEN nie odpowiada za publikowane za pośrednictwem aplikacji ICP Siedlce, wszelkie linki do stron zewnętrznych oraz treści przez nie publikowane.

Niniejsza polityka prywatności ma charakter uzupełniający do polityk prywatności Apple Store i Google Play, a firma IGEN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te polityki oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.