Priorytetem inwestycyjnym Miasta Siedlce, w najbliższym czasie, jest budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego. Powstanie ono w otoczeniu wewnętrznej obwodnicy miasta, a także nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, tworzonych w ramach przebudowy siedleckiego dworca kolejowego. Integralną częścią inwestycji będzie również budowa kilkuset miejsc parkingowych, a także nowoczesnego dworca autobusowego. Teren, którym dysponujemy pozwala także na ulokowanie tu kapitału prywatnego, który umożliwi funkcjonalne wzmocnienie tego miejsca. Poniżej prezentujemy trzy wstępne warianty inwestycyjne, które mogły by towarzyszyć Zintegrowanemu Centrum Przesiadkowemu.

Koncepcja I Zabudowa funkcji usługowo biurowej
(*.pdf)

Koncepcja II Budowa centrum wystawienniczego
(*.pdf)

Koncepcja III Utworzenie centrum logistyczno - konferencyjnego
(*.pdf)

Każda z tych inwestycji może być realizowana w różnych formułach organizacyjno-prawnych. Może to być zarówno partnerstwo publiczno prywatne, koncesja na roboty budowlane, jak i długoterminowa dzierżawa terenu, dopuszczamy również zbycie części nieruchomości.
Wyrażamy nadzieję, że Forum będzie platformą zgłaszania przez inwestorów propozycji i prowadzenia dyskusji, pozwalającej w końcowym efekcie, na wybór najlepszych i obopólnie korzystnych rozwiązań.