I Siedleckie Forum Inwestorów 14 listopada 2013 r.
Siedziba Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
ul. Stanisława Konarskiego 2
08-110 Siedlce

Zapytania, uwagi, a także zgłoszenia udziału w Forum prosimy kierować do:
Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miasta Siedlce
tel. 25 794 39 00, 25 643 79 00

e-mail: sfi@sfi.siedlce.pl