Uwaga: możliwe jest wnoszenie opłat za parkowanie w SPP
za pomocą płatności mobilnych poprzez następujące aplikacje:
moBILET, CityParkApp,  ePark mobilne parkowanie lub mobiParking (SkyCash).

Więcej informacji w zakładce Opłaty.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 45
czynne od 8.00-16.00
od poniedziałku do piątku
Strefa Płatnego Parkowania w Siedlcach
Czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-16.00
Opłaty za parkowanie:

Pierwsze pół godziny - 1 zł
Pierwsza godzina - 2 zł
Druga godzina - 2,40 zł
Trzecia godzina - 2,80 zł
Każda następna godzina - 2 zł