W Strefie Płatnego Parkowania w Siedlcach zainstalowane zostały 3 parkomaty marki Siemens umożliwiające wnoszenie opłat za parkowanie gotówką za pomocą monet
o nominałach od 10 groszy do 5 złotych.
Bilet wykupiony w parkomacie, bez względu na jego lokalizację, uprawnia do postoju na obszarze całej strefy w ramach opłaconego czasu.
Aby zapłacić za parkowanie, należy wrzucić odliczoną sumę w monetach do otworu na pieniądze. Na wyświetlaczu pokaże się suma, czas parkowania oraz godzina rozpoczęcia parkowania. Aby zaakceptować transakcję należy wcisnąć zielony przycisk obsługi. Po zakończeniu transakcji urządzenie wyda bilet, który należy umieścić za przednią szybą pojazdu w miejscu widocznym, w sposób umożliwiający jego odczytanie przez kontrolera SPP.

Na obudowie parkomatu znajdują się:

  1. Winieta informacyjna z instrukcją obsługi urządzenia, danymi teleadresowymi biura strefy oraz informacją o obowiązujących w strefie stawkach opłat , podstawie prawnej pobierania opłat i wysokości opłaty dodatkowej nakładanej w przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie.
  2. Ekran - wyświetlacz informujący użytkownika o stanie transakcji
  3. Przyciski obsługowe:
    - Zielony - służy do potwierdzenia transakcji przez użytkownika
    - Czerwony - przerwanie transakcji w dowolnym jej momencie przed ostatecznym zatwierdzeniem. W czasie wydruku biletu użycie czerwonego przycisku jest ignorowane.
  4. Wlot monet znajduje się po prawej stronie urządzenia
  5. Kieszeń wydawcza biletu /kieszeń zwrotu monet (poniżej przycisków) - kieszeń do odbioru wydrukowanego biletu oraz do odbioru monet

Zgodnie z zapisami obowiązującej uchwały Rady Miasta Siedlce, kierowca parkujący swój pojazd na obszarze strefy zobowiązany jest do wniesienia opłaty niezwłocznie po rozpoczęciu parkowania.
W razie problemów z obsługą parkomatu należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Biura Strefy Płatnego Parkowania tel. 25 /643-79-22.