UCHWAŁA NR XXI/419/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

UCHWAŁA Nr XXVI/514/2012 RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/419/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej

UCHWAŁA NR XXXV/652/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 października 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/419/2012 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

UCHWAŁA NR XLIV/803/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014 r.