Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, O/Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, tel. 025 632 87 40