dodaj do ulubionych | ustaw jako startową 

 

Strona główna - O radzie - Cele i założenia - Członkowie SRB - Spotkania- Kontakt - Mapa strony

 
 Spotkania Siedleckiej Rady Biznesu

Archiwum spotkań Siedleckiej Rady Biznesu

Przedświąteczne spotkanie Rady Biznesu

Na ostatnim w tym roku posiedzeniu Siedleckiej Rady Biznesu, które odbyło się 12 grudnia, wręczono akty powołania nowym członkom. Tym razem grono SRB powiększyli siedleccy architekci Bożena Kosieradzka i Henryk Kosieradzki.

W trakcie spotkania przewodniczący Siedleckiej Rady Biznesu Krzysztof Figat i Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Jarosław Głowacki wręczyli akty powołania Bożenie Kosieradzkiej i Henrykowi Kosieradzkiemu, właścicielom Autorskiej Pracowni Architektury K2. Obecnie Siedlecką Radę Biznesu tworzy 71 osób, a działa ona od grudnia 2005 r.
Podczas posiedzenia przedstawione zostały obszary działania Urzędu Dozoru Technicznego. Zastępca Prezydenta Anna Sochacka omówiła wdrażany w Siedlcach system gospodarowania odpadami komunalnymi, a skarbnik Miasta Siedlce Kazimierz Paryła omówił założenia przyszłorocznego budżetu miasta.
Na koniec spotkania wiceprezydent Jarosław Głowacki, w imieniu władz samorządowych złożył wszystkim obecnym życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Zmiana w Radzie Biznesu

Od pożegnania dotychczasowego przewodniczącego Aleksandra Jonka rozpoczęły się 25 września obrady Siedleckiej Rady Biznesu. Nowym przewodniczącym Rady został Krzysztof Figat, prezes Przedsiębiorstwa Energetycznego.

Aleksander Jonek, obecnie wiceprezes Polimex-Mostostal, kierował pracami Siedleckiej Rady Biznesu od początku jej istnienia, czyli od grudnia 2005 roku. W trakcie spotkania przedstawił on obecną sytuację grupy kapitałowej i szanse na wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Rezygnację z pełnienia funkcji w Siedleckiej Radzie Biznesu uzasadnił zmianą miejsca zatrudnienia, z Siedlec na Warszawę. Podziękowania za wieloletnią pracę złożył Aleksandrowi Jonkowi prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. Nowym przewodniczącym Siedleckiej Rady Biznesu został Krzysztof Figat, prezes Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach.
W trakcie spotkania, które odbyło się w siedleckim Muzeum Regionalnym członkowie Rady wysłuchali prelekcji Sławomira Kordaczuka, zastępcy dyrektora Muzeum Regionalnego – Siedlce w starej fotografii. Natomiast Ewa Marchel, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła propozycje Urzędu Pracy dla przedsiębiorców – Ekonomia społeczna a biznes. Prezydent Wojciech Kudelski przedstawił raport o aktualnym stanie Miasta Siedlce.

M3 – Przedsiębiorca Roku

M3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Leszek i Zdzisław Skorupka zostało pierwszym laureatem konkursu „Przedsiębiorca Roku 2011”. Nagrodę wręczono 25 czerwca podczas posiedzenia Siedleckiej Rady Biznesu.

Konkurs Przedsiębiorca roku 2011 został zorganizowany przez Siedlecką Radę Biznesu i redakcję „Tygodnika Siedleckiego”, a honorowym patronem nagrody był prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski. Celem konkursu było wyróżnienie przedsiębiorców, budujących swoją pozycje rynkową w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu oraz lansowanie szczególnie aktywnych i dynamicznych przedsiębiorców: handlowych, produkcyjnych i usługowych z Siedlec i okolic.
Do nagrody nominowanych zostało pięć firm: Cukrohurt – prezes Andrzej Zawadzki, Olan – prezes Mirosław Zwoliński, Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego M3 – prezes Zdzisław Skorupka, Sedkomp – prezes Zdzisław Sawicki oraz Zakład Elektrotechniczny Zeltech – prezes Stanisław Przesmycki. Kapituła nagrody postanowiła przyznać statuetkę i tytuł „Przedsiębiorca Roku 2011” Przedsiębiorstwu Budownictwa Mieszkaniowego M3 Leszek i Zdzisław Skorupka. Nagrodę z rąk przewodniczącego Siedleckiej Rady Biznesu Aleksandra Jonka i prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego odebrał Zdzisław Skorupka.

W trakcie posiedzenia Siedleckiej Rady Biznesu, które odbywało się w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w poczet Rady przyjęto kolejnych członków: Tomasza Bakalarskiego z Urzędu Dozoru technicznego, Zenona Chodowca właściciela firmy Chodrom, Grzegorza Gołabka – prezesa PUK Serwis oraz Joannę Gałachowską i Dariusza Gałachowskiego – właścicieli Klonowa Spa. Jak zwykle była okazja do zaprezentowania siedleckich firm. Lidia Oleszczuk - Przychodnia Stomatologiczna Dentica w Siedlcach przedstawiła prezentację o abonamencie usług stomatologicznych dla firm, a Jarosław Oleszczuk - Dobra Pralnia w Siedlcach.- zasady działania nowoczesnej pralni i ofertę dla firm i klienta indywidualnego.
Prezydent Wojciech Kudelski omówił najbliższe zadanie inwestycyjne miejskiego samorządu.

7 października 2010 r. - spotkanie SRB

W dniu 7 października 2010 r. dzięki gościnności Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Krzysztofa Figata w Sali Konferencyjnej Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach, ul. Starzyńskiego 7 odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu.
Zebranych przywitał Przewodniczący SRB - Aleksander Jonek i przedstawił program spotkania, którego głównymi punktami były:

" 35 lat Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach - historia i dzień dzisiejszy - prezentacja Prezesa Przedsiębiorstwa PE Krzysztofa Figata.
" Inwestycje Miasta Siedlce w okresie V kadencji realizowane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej - referat Zastępcy Prezydenta Miasta Siedlce Jarosława Głowackiego.

Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski wręczył akty powołania do Siedleckiej Rady Biznesu Panu Andrzejowi Nasiłowskiemu - Prezesowi Zarządu P.H.U. Frezpol Sp. z o.o., oraz Panu Zdzisławowi Sawickiemu - Współwłaścicielowi firmy SEDKOMP Spółka Jawna.
Członkowie Siedleckiej Rady Biznesu z zainteresowaniem zwiedzili budynki elektrociepłowni i kotłowni centralnej Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach.

24 czerwca - kolejne spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu

24 czerwca w Sali Konferencyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach odbyło się spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu.

Główne tematy spotkania:

Część konferencyjna

 • " Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu - referat Elżbiety Koc Naczelnik SOK
 • Informacja o ulgach, umorzeniach, pomocy publicznej - referat Marka Paczuskiego Z-cy Dyrektora O/ZUS
 • Składki preferencyjne dla nowych płatników składek - osób rozpoczynających działalność gospodarczą - referat Elżbiety Koc Naczelnik SOK

Prezydent Miasta Siedlce wręczył akty powołania do Siedleckiej Rady Biznesu Marianowi Borkowskiemu - właścicielowi P.P.H.U. Foldruk oraz Andrzejowi Jastrzębskiemu - Prezesowi Zarządu Jastrzębski S.A.

Przewodniczący Rady Biznesu Aleksander Jonek przedstawił i zaproponował nowego członka Siedleckiej Rady Biznesu: Andrzeja Nasiłowskiego - Prezesa P.H.U. Frezpol.

Dyrektor Oddziału Kazimierz Sujka zaprosił wszystkich uczestników spotkania do zwiedzenia budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

8 kwietnia - kolejne spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu

W dniu 8 kwietnia 2010r. w sali konferencyjnej Polimex - Mostostal S.A w Siedlcach odbyło się kolejne spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu.
W posiedzeniu wzięli udział Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, Wiceprezydent Miasta Siedlce Jarosław Głowacki, Zarząd i Członkowie SRB a także zaproszeni goście.

Spotkanie zainaugurował Gospodarz - Przewodniczący SRB - Aleksander Jonek, witając przybyłych gości i przedstawiając program posiedzenia. W tym czasie zostali także przedstawieni i zaproponowani nowi członkowie Siedleckiej Rady Biznesu: Marian Borkowski - właściciel P.P.H.U. Foldruk w Siedlcach, Jarosław Oleszczuk - właściciel FH Olimpex w Siedlcach, Jerzy Chełstowski - właściciel Carsed Sp.J w Siedlcach, Andrzej Jastrzębski - Prezes Zarządu Jastrzębski S.A. w Siedlcach.
Następnie, głos zabrał Przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wolności w Siedlcach - Sylwester Czyżyk, przedstawiając ideę powstania Komitetu, jego zadania i realizację celu jakim jest odbudowa Pomnika Wolności w Siedlcach.
Uczestnikom spotkania rozdano broszury informacyjne dotyczące ww. inicjatywy. Goście zostali poproszeni o przekazanie przedstawionych informacji wśród swoich pracowników, znajomych i członków rodzin. Zachęcono także do zakupu symbolicznych cegiełek - finansowego wsparcia ww. przedsięwzięcia.
Kolejnym punktem programu było wystąpienie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach - Ewy Marchel nt. przygotowania zawodowego dorosłych jako jednego z instrumentów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Prezentacja wywołała dyskusję, której meritum dotyczyło omówienia korzyści dla pracodawców z zatrudnienia dorosłych, objętych przygotowaniem zawodowym.
Ponadto, głos zabrał Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski i Wiceprezydent Miasta Siedlce Jarosław Głowacki. Przedstawiciele władz Miasta pokrótce omówili bieżące inwestycje i planowane wydarzenia kulturalne w Siedlcach.

Przewodniczący Siedleckiej Rady Biznesu zaprosił wszystkich uczestników spotkania do zwiedzania najnowszej części produkcyjnej Polimex - Mostostal S.A. w Siedlcach, hal i maszyn zakupionych w ostatnim czasie.
Członkowie SRB oraz zaproszeni goście mieli niebywałą okazję zwiedzić zaplecze produkcyjne jednego z największych producentów w Polsce.

10 grudnia 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował konferencję pt. "Jak przezwyciężyć kryzys?". Patronat nad spotkaniem objęła Siedlecka Rada Biznesu.

W dworze w Mościbrodach odbyło się spotkanie właścicieli największych firm z regionu siedleckiego oraz pracowników Urzędów Pracy z obszaru dawnego województwa siedleckiego oraz z Warszawy zainteresowanych przezwyciężaniem kryzysu w naszym regionie. Konferencję zatytułowaną "Jak przezwyciężyć kryzys?” rozpoczął i prowadził Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Siedlcach – Piotr Karaś. Słowo wstępu wygłosił również Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Krzysztof Grzegorz Strzałkowski. Gości przywitali także Posłowie na Sejm RP Krzysztof Borkowski oraz Jacek Kozaczyński.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie dr Janiny Potiopa z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach na temat kryzysu gospodarczego na świecie. Podczas konferencji prawne aspekty wychodzenia z kryzysu przedstawił dr Andrzej Pietrych z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach. Ważnym punktem spotkania było wystąpienie Aleksandry Zagajewskiej – prawnika w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie dotyczące Ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Przedstawiła prawa i obowiązki przedsiębiorcy chcącego efektywnie zminimalizować skutki kryzysu mającego wpływ na funkcjonowanie firmy.

Finałowym punktem konferencji była debata, którą prowadził Piotr Karaś na temat "Jak przezwyciężyć kryzys”. Prezydent Miasta Siedlce - Wojciech Kudelski mówił o wpływie kryzysu na funkcjonowanie miasta Siedlce. Przedstawicielami przedsiębiorców siedleckich, którzy brali udział w debacie, jednocześnie członkami Siedleckiej Rady Biznesu byli: Aleksander Jonek – wiceprezes zarządu Polimex Mostostal Siedlce i jednocześnie przewodniczący Siedleckiej Rady Biznesu, Zofia Żuk – kanclerz Loży Siedleckiej oraz Marek Bulak – właściciel firmy "Bulak Project” w Siedlcach. Mówili oni jak skutecznie walczyć z kryzysem i jak wykorzystać kryzys do wzmocnienia pozycji firmy na rynku. W debacie brał również udział Krzysztof Wąsowski- Dyrektor Alior Bank w Siedlcach, który mówił o roli banku w czasach kryzysu oraz Krzysztof Strzałkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – przedstawił on ważną rolę urzędów pracy.

Konferencja zgromadziła grono osób z kręgu siedleckiego biznesu oraz pracowników Urzędów Pracy z obszaru dawnego województwa siedleckiego oraz z Warszawy, którzy mieli niepowtarzalną możliwość do wymiany pomysłów i opinii na

18 października - kolejne spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu


Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski i Przewodniczący Siedleckiej Rady Biznesu Aleksander Jonek uprzejmie zapraszają na spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu, które odbędzie się w dniu 11 października 2009 roku (niedziela), o godz. 16.00 w w salonie Tranz - Pol w DH Millenium: III piętro


Główne tematy spotkania:

1. "BUSINESS FASHION - kanony ubioru w biznesie" - Pan Andrzej Woroszyło - właściciel Firmy Tranz - Pol
2. Sprawy bieżące wnoszone przez uczestników spotkania.
3. Cocktail.

W ramach BUSINESS FASHION odbędzie się pokaz mody zorganizowany przez Tranz - Pol.

25 czerwca - spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu

25 czerwca 2009 w DPT "Reymontówka" odbyło się spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu.

Główne tematy spotkania:

 1. Audyt finansowy w działaniach spółek kapitałowych - prof. dr hab. Czesław Skowronek - WSFiZ w Siedlcach
 2. Informacja o środkach finansowych pozyskanych z Unii Europejskiej przez Miasto Siedlce i jego jednostki w roku 2009 - Wojciech Kudelski - Prezydent Miasta Siedlce.
 3. Wręczenie aktów powołania w skład SRB
 4. Sprawy bieżące wnoszone przez uczestników spotkania.

31 marca - spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu

31 marca 2009 r. w Restauracji "Janusz" w Siedlcach, ul. Pusta 15 odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu.

Głównymi tematami spotkania były:

 1. Prezentacja firmy ZELTECH - Pani Agnieszka Przesmycka
 2. Przyczyny, skutki i konsekwencje kryzysu finansowego - Analitycy Rynku Alior Banku: Marcin Mierzwa i Zbigniew Obara.
 3. Samorząd, a kryzys gospodarczy - Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski.
 4. Budżet Miasta 2009 - ofensywa inwestycyjna - Skarbnik Miasta Siedlce Kazimierz Paryła.

 Na spotkaniu przegłosowano zmiany w składzie pięcioosobowego prezydium SRB, którego nowymi członkami w miejsce dr hab. inż. Mariusza Bednarka z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz Pana Karola Kraszewskiego - Prezesa Budomatex S.A. zostali dr inż. Leszek Gadomski rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania oraz Krzysztof Figat prezes Przedsiębiorstwa Energetycznego.

 Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski wręczył akty powołania do Siedleckiej Rady Biznesu Zbigniewowi Zychowi - Prezesowi Medici oraz Pawłowi Żukowi - Prezesowi Centrum Medyczno-Diagnostycznemu Sp. z o.o.

 Przewodniczący Siedleckiej Rady Biznesu Aleksander Jonek złożył wniosek w sprawie powołania w skład Siedleckiej Rady Biznesu następujących przedsiębiorców:

 1. Zbigniew Sobolewski - właściciel sieci sklepów  "Carlos" w Siedlcach 
 2. Konstanty Strus  - właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego     
 3. Kazimierz Sujka - Dyrektor Oddziału ZUS w Siedlcach
 4. Janusz Kaliniak  - właściciel Hotelu-Restauracji "Janusz"        

 Gościem specjalnym spotkania Siedleckiej Rady Biznesu był Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Pan Stefan Matwiejczyk. W ramach podziękowania za wsparcie udzielone dla PKPS wręczył on zasłużonym członkom Siedleckiej Rady Biznesu specjalne odznaczenia i podziękowania.

8 grudnia 2008- spotkanie SRB

W dniu 8 grudnia 2008 r. w Restauracji "Janusz" w Siedlcach, ul. Pusta 15 odbyło się świąteczne spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu.

Świąteczne spotkanie członków Siedleckiej Rady Biznesu odbyło pod hasłem AKADEMIA WINA. Prezentację, połączoną z degustacja win i prelekcję na temat win poprowadził Prezes Firmy Dobre Wina Pan Peter Pulaski

10 września 2008- spotkanie SRB

W dniu 10 września 2008 r. w Dworze Mościbrody odbyło się trzecie w tym roku spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu.

Głównymi tematami spotkania były:

 1. Sprawny lider - przywódca. - prof. Stanisław Kownacki i prof. Stefan Przybyła.
 2. Współpraca z miastami partnerskimi. - Wojciech Kudelski - Prezydent Miasta Siedlce.
 3. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Siedlcach. Możliwości inwestycyjne. - Wojciech Piesio - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Przewodniczący Siedleckiej Rady Biznesu Aleksander Jonek złożył wniosek w sprawie powołania w skład Siedleckiej Rady Biznesu następujących osób:

 • prof. dr hab. Antoniego Jówko - Rektor Akademii Podlaskiej
 • ·Zdzisława Sawickego - "Sedkomp"
 • Zbigniewa Zycha - "Medica"
 • Pawła Żuka - Centrum Medyczno - Diagnostyczne

7 maja 2008 - spotkanie SRB

W dniu 7 maja 2008 r. w budynku Urzędu Miasta Siedlce przy Skwerze Niepodległości 2 odbyło się drugie w tym roku spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu.

Głównymi tematami spotkania były:

 1. Urzędy Pracy jako instytucje pomocne przy wstępnej rekrutacji i selekcji pracowników dla przedsiębiorców - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach Ewa Marchel i Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filii w Siedlcach Piotr Karaś
 2. Inwestycje miejskie zakończone, rozpoczęte i planowane - Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski

30 stycznia 2008 - spotkanie SRB

30 stycznia w nowym biurowcu firmy Polimex-Mostostal S.A. odbyło się pierwsze w 2008 roku spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu.

Gospodarz spotkania - Przewodniczący Siedleckiej Rady Biznesu i Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A. Aleksander Jonek dokonał prezentacji firmy. Szczególne zainteresowanie gości wzbudziła informacja o planowanym zamierzeniu inwestycyjnym firmy w Siedlcach. Wiceprezes Jonek zaoferował uczestniczenie w tym przedsięwzięciu innym siedleckim firmom.
Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski wręczył akty powołania do Siedleckiej Rady Biznesu Krzysztofowi Gołębiewskiemu - Pełnomocnikowi Zarządu Zentis Polska Sp. z o.o. oraz Bogdanowi Koziołowi - Prezesowi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Sp. z o.o.

Kolejny temat poświęcony został informacji o podstrefie siedleckiej Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Obsługi Inwestorów Wojciech Piesio przedstawił lokalizacje terenów włączonych do strefy, wskazał zalety i ograniczenia prowadzenia działalności na obszarze strefy i zachęcał miejscowych przedsiębiorców do realizacji inwestycji na wskazanych terenach. W opinii obecnych przedsiębiorców możliwość zwolnienia z podatku CIT bądź PIT w wysokości około 50% wielkości nakładów inwestycyjnych jest bardzo interesującą zachętą inwestycyjną.

W następnym punkcie programu Zastępca Prezydenta Jarosław Głowacki przedstawił zaktualizowaną Strategię Rozwoju Siedlec do roku 2015. Członkowie Siedleckiej Rady Biznesu z uwagą wysłuchali także informacji o najbliższych zamierzeniach inwestycyjnych miasta.

W ostatnim punkcie Założyciel i Kustosz Muzeum Jana Pawła II w Siedlcach Adam Klejc w poruszający sposób opowiedział o swych spotkaniach z Ojcem Świętym, osobami mu towarzyszącymi oraz o działaniach mających na celu powstanie muzeum i pozyskiwanie do niego eksponatów. Kustosz Muzeum zachęcał również przedsiębiorców do propagowanie informacji o muzeum, które może poszczycić się jednymi z najcenniejszych eksponatów związanych z osobą Jana Pawła II na świecie.

11 października - spotkanie SRB

W dniu 11 października 2007 r. dzięki gościnności Prezesa Zarządu ZPP Auto Pana Jana Sitka w siedzibie firmy przy ul. Sucharskiego odbyło się czwarte w tym roku spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu.

Głównymi tematami spotkania były:

 • Prezentacja Firmy ZPP "Auto" Sp. z o.o. - Prezes Jan Sitek

 • Wręczenie aktów powołań do Siedleckiej Rady Biznesu - Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski

 • Oferta Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych - Wiceprezes ds. Marketingu Piotr Woźniak

 • "Projekt KIGNET - możliwości korzystania przez przedsiębiorców z usług wysokiej jakości" - Dyrektor KIG Michał Konwicki

 • "Możliwość pozyskania funduszy unijnych z puli 2007-2013" - dr hab. inż. prof. Mariusz Bednarek

 • "Rola siedleckiego biznesu w promocji miasta - wspólne korzyści" - Mariusz Orzełowski i Jacek Garbaczewski - Urząd Miasta Siedlce

Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski wręczył akty powołania do Siedleckiej Rady Biznesu następującym osobom:

 • Piotr Janowski - Prezes Zarządu Altrad-Mostostal Spółka z o.o.

 • Krzysztof Figat - Prezes Zarządu Przdsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Spółka z o.o.

 • Jacek Paluszkiewicz - Prezes Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Siedlcach

Przewodniczący Siedleckiej Rady Biznesu Aleksander Jonek złożył wniosek o powołanie w skład Siedleckiej Rady Biznesu następujących przedsiębiorców:

 • Krzysztofa Gołębiewskiego - Pełnomocnika Zarządu Zentis Polska Sp. z o.o.

 • Bogdana Kozioła - Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Sp. z o.o.

Wniosek zyskał akceptację Członków Rady, co umożliwia na kolejnym spotkaniu wręczenie przez Prezydenta Miasta Siedlce aktów powołania do składu Rady w/w przedsiębiorcom.

25 czerwca - spotkanie SRB

W dniu 25 czerwca 2007 r. dzięki gościnności Dyrektor Oddziału Kredyt Bank S.A. w Siedlcach Pani Danuty Bednarzak w Sali Konferencyjnej Kredyt Banku Siedlce, ul. Piłsudskiego 70 odbyło się trzecie w tym roku spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu. Głównymi tematami spotkania były:

 • Kierunki kształcenia młodzieży - referat dr hab. inż. prof. Mariusza Bednarka - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach.

 • Bezpieczny Biznes - referat Anny Sienkiewicz i Mariusza Świnarskiego - funkcjonariuszy Sekcji do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

 • Kredyt Bank dla Biznesu - referat przedstawiciela Kredyt Banku Oddział w Siedlcach

Referaty wzbudziły duże zainteresowanie zgromadzonych. Przewodniczący Siedleckiej Rady Biznesu zwrócił się do referentów z prośbą o udostępnienie prezentacji z referatów członkom Rady.

Przewodniczący Siedleckiej Rady Biznesu Aleksander Jonek złożył wniosek w sprawie powołania w skład Siedleckiej Rady Biznesu następujących przedsiębiorców:

 • Piotra Janowskiego - Prezesa Zarządu Altrad-Mostostal Spółka z o.o.

 • Krzysztofa Figata - Prezesa Zarządu Przdsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Spółka z o.o.

 • Jacka Paluszkiewicza - Prezesa Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Siedlcach

 • Christiana Spichigera - Prezesa Zarządu Stadler Polska Sp. z o.o.

Wniosek zyskał akceptację Członków Rady, co umożliwia na kolejnym spotkaniu wręczenie przez Prezydenta Miasta Siedlce aktów powołania do składu Rady w/w przedsiębiorcom.

28 marca - spotkanie SRB

W dniu 28 marca 2007 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce odbyło się drugie w tym roku spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu. Spotkanie poświęcone zostało - z uwagi na niemożność przybycia anonsowanych prelegentów - podsumowaniu Lokalnych Warsztatów Ożywienia Gospodarczego dokonanego przez Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Panią Annę Cieciera.

17 stycznia - spotkanie SRB

17 stycznia w hotelu "Janusz" w Siedlcach odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu. Udział w nim wzięli: Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, Zastępcy Prezydenta Marcin Kulicki i Jarosław Głowacki oraz Przewodniczący Rady Miasta Mariusz Dobijański. W spotkaniu po raz pierwszy uczestniczyli także radni miasta Siedlce.

Głównym tematem dyskusji była "Woda w mieście". Na temat sytuacji wodno-kanalizacyjnej miasta oraz perspektyw Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach mówił Prezes Spółki Adam Jonczyk.

Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski, dla którego było to pierwsze spotkanie z Siedlecką Radą Biznesu, zapewnił o woli kontynuowania inicjatywy podjętej przez poprzednika. Dodał, że widzi potrzebę szerszej współpracy samorządu miasta z przedsiębiorcami dlatego zaprosił na spotkanie Siedleckiej Rady Biznesu również radnych miasta Siedlce. Wojciech Kudelski zapewnił, że głos doradczy Siedleckiej Rady Biznesu będzie cennym wsparciem dla władz miasta przy podejmowaniu decyzji.

7 listopada - spotkanie SRB

Kolejna sesja plenarna Siedleckiej Rady Biznesu odbyła się 7 listopada 2006 roku. Spotkanie dotyczyło omówienia i propozycji realizacji projektów gospodarczych wypracowanych podczas warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, odbywających się w ramach Programu Partnerstwa Lokalnego wdrażanego w Siedlcach w porozumieniu z Międzynarodowym Centrum Partnerstwa "Partners Network" z siedzibą w Krakowie.

27 października - posiedzenie Prezydium SRB

27 października odbyło się kolejne robocze posiedzenie Prezydium Siedleckiej Rady Biznesu.

9 października - specjalne posiedzenie SRB współorganizowane z Lożą Siedlecką BCC

Specjalne posiedzenie Siedleckiej Rady Biznesu współorganizowane z Lożą Siedlecką Business Centre Club odbyło się 9 października 2006 roku w Dworze Mościbrody. W spotkaniu udział wzięli Parlamentarzyści Wschodniego Mazowsza i Północnej Lubelszczyzny oraz władze samorządowe Siedlec, z Prezydentem Siedlec Mirosławem Symanowiczem na czele. Zebrani dyskutowali na temat możliwości rozwiązywania lokalnych problemów gospodarczych w kontekście ostatnich wydarzeń na polskiej scenie politycznej. Poruszano też wiele spraw związanych z problemami siedleckich przedsiębiorców.
 

22 czerwca 2006 - IV sesja plenarna

22 czerwca na kolejnej sesji plenarnej obradowali członkowie Siedleckiej Rady Biznesu. Podczas spotkania przedsiębiorcy między innymi zaopiniowali projekt strony internetowej Rady Biznesu oraz wzięli udział w szkoleniu na temat: "Jak oprzeć się manipulacji? Techniki wywierania wpływu". Omówiono też szczegóły lipcowego spotkania z Radcą Handlowym Ambasady Hiszpanii. Będzie on gościł w Siedlcach 3 lipca. W trakcie wizyty spotka się on z Prezydentem Siedlec Mirosławem Symanowiczem, władzami powiatu i gminy oraz siedleckimi przedsiębiorcami. Weźmie też udział w specjalnym spotkaniu w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach.

Wstępnie ustalono program tej wizyty, podczas której poruszone zostaną takie kwestie, jak: możliwości nawiązania kontaktów gospodarczych między regionem Siedlce, a którymś z regionów Hiszpanii oraz możliwości nawiązania współpracy miasta Siedlce z innym miastem lub regionem w Hiszpanii. Jakie branże zainteresowane są współpracą biznesową, inwestycjami na obszarze wschodniej Polski (region siedlecki), czy Hiszpania dysponuje specjalnymi funduszami na inwestycje firm polskich (siedleckich) w swoim kraju, czy istnieją, a jeżeli tak to jakie, organizacje promujące wymianę gospodarczą pomiędzy naszymi krajami, na co przedsiębiorcy z regiony siedleckiego mogą liczyć ze strony Radcy Handlowego Ambasady Hiszpanii.

Kolejne spotkanie plenarne Siedleckiej Rady biznesu odbędzie się w sierpniu.
Wtedy przedsiębiorcy spotkają się z Parlamentarzystami.

10 czerwca 2006 - Dęby-pomniki w hołdzie Janowi Pawłowi II

W VII rocznicę wizyty apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w Siedlcach, 10 czerwca na Błoniach Siedleckich odbyła się uroczystość z udziałem JE Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego i Prezydenta Siedlec Mirosława Symanowicza. Wśród licznie zebranych mieszkańców oraz przedstawicieli różnych środowisk naszego miasta, swoją obecność zaznaczyła także Siedlecka Rada Biznesu. W trakcie uroczystości wzdłuż alei prowadzącej do Krzyża Papieskiego posadzono 27 dębów - pomników w hołdzie Papieżowi Polakowi. Jest to kontynuacja rozpoczętej w diecezji siedleckiej akcji "Dziedzictwo Narodu - Święta Sprawa". Każdy dąb symbolizować ma jeden rok pontyfikatu Karola Wojtyły. Uroczystość rozpoczęła się od krótkich wystąpień Biskupa Kiernikowskiego i Prezydenta Symanowicza, w których wspominano wielkie wydarzenie sprzed siedmiu lat, a także podkreślano niezwykle ważną rolę Ojca Świętego w zmienianiu oblicza Polski, Europy i świata. Przytoczone zostały także fragmenty homilii Jana Pawła II, wygłoszonej na błoniach siedleckich 10 czerwca 1999 roku. Następnie rozpoczęło się sadzenie dębów - symboli trwałości i siły. Pierwszy dąb posadziły władze kościelne, drugi w imieniu mieszkańców - władze miasta.

Swój dąb w hołdzie Ojcu Świętemu w imieniu Siedleckiej Rady Biznesu posadzili przedstawiciele Prezydium - Aleksander Jonek, Mieczysław Chromiński i Karol Kraszewski.

19 maja 2006 - Spotkanie z okazji Dni Siedlec

Siedlecka Rada Biznesu wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami delegacji zagranicznych, które gościły w Siedlcach z okazji święta miasta. Przedsiębiorcy z Włoch oraz przedstawiciele izb gospodarczych i samorządów z Rosji, Ukrainy i Słowacji zaprezentowali swój potencjał gospodarczy oraz możliwości współpracy z siedleckimi firmami. Członkowie Rady Biznesu dyskutowali z gośćmi o sytuacji gospodarczej w poszczególnych krajach. Było to pierwsze tego typu spotkanie. - Chciałbym, aby wizyta przedstawicieli naszych miast partnerskich miała także wymiar gospodarczy i posłużyła nie tylko do wymiany doświadczeń, ale także o ile będzie to możliwe do nawiązania bliższej współpracy - mówi inicjator utworzenia Siedleckiej Rady Biznesu, Prezydent Siedlec Mirosław Symanowicz. Zainteresowanie gości wzbudziła planowana inwestycja budowy Zakładu Utylizacji Odpadów, możliwości kupna nieruchomości w Siedlcach, a także wykorzystanie źródeł energii odnawialnej oraz nawiązanie współpracy handlowej.

6 kwietnia 2006 - III sesja plenarna

W czwartek, 6 kwietnia na trzeciej sesji plenarnej spotkali się przedsiębiorcy tworzący Siedlecką Radę Biznesu. Podczas spotkania członkowie Rady dyskutowali na temat zasad współpracy siedleckich firm oraz możliwości ich wzajemnego wsparcia. Na zaproszenie Prezydenta Siedlec Mirosława Symanowicza w spotkaniu wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów dr Marian Moszoro. Wiceminister przedstawił na forum Siedleckiej Rady Biznesu główne założenia nowelizacji Ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, która niebawem stanie się przedmiotem obrad Sejmu. Członkowie Rady szeroko dyskutowali zaprezentowane zapisy projektu nowej Ustawy oraz praktyczne ich wykorzystanie przez samorządy i kapitał prywatny. Zgłoszono też liczne uwagi dotyczące skomplikowanej procedury aplikacyjnej przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków unijnych. Ponadto poruszono kwestię nie dofinansowania systemu opieki zdrowotnej w kontekście zapowiedzianych na 7 kwietnia strajków służby zdrowia. Siedlecka Rada Biznesu, jak przyznał Wiceminister Moszoro, była pierwszym zewnętrznym odbiorcą szczegółów dotyczących projektu nowelizacji ustawy.
W porządku obrad Siedleckiej Rady Biznesu znalazł się także punkt dotyczący uruchomienia na początku maja drugiego etapu inwestycji związanej z budową ulicy Wyszyńskiego oraz przebiciem do ulicy Budowlanej. W związku z tym, że inwestycja prowadzona będzie w obrębie ulicy Brzeskiej prowadzącej do dzielnicy przemysłowej, na której swoje siedziby ma większość siedleckich firm, przedsiębiorcy zapoznani zostali ze szczegółami zaplanowanych prac oraz ich harmonogramem i projektowaną organizacją ruchu. Prezydent Miasta Mirosław Symanowicz, złożył Siedleckiej Radzie Biznesu propozycję udziału w spotkaniu z przedstawicielami samorządów gospodarczych z miast bliźniaczych, które posiadają podpisaną Umowę o współpracy z Miastem Siedlce.

16 lutego 2006 - wybór władz Siedleckiej Rady Biznesu

Pięcioosobowe prezydium kierować będzie pracami Siedleckiej Rady Biznesu. Na spotkaniu 16 lutego decyzję w tej sprawie podjęli przedsiębiorcy rady. Jej przewodniczącym został pan Aleksander Jonek, wiceprezes Polimex-Mostostal S.A., który kilka lat temu był jednym z inicjatorów podobnej rady - W przeszłości były już podejmowane próby stworzenia w Siedlcach rady przedsiębiorczości, jednak po dwóch, trzech latach funkcjonowania umarły śmiercią naturalną - przyznaje prezes Jonek. Obecna Siedlecka Rada Biznesu powołana z inicjatywy prezydenta Symanowicza nieco różni się od wcześniejszych i dlatego uważam, że ma większe szanse na to, żeby przetrwać. Z tego przedsięwzięcia może wypłynąć wiele korzyści na płaszczyźnie rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego. Myślę, że na początek należy postawić na pogłębienie współpracy między siedleckimi firmami. Będziemy o tym szeroko dyskutować na najbliższych sesjach plenarnych naszej Rady Biznesu.

W skład prezydium Rady weszli także prof. Mariusz Bednarek rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Danuta Bednarzak dyrektor Kredyt Bank S.A., Karol Kraszewski prezes Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz Mieczysław Chromiński dyrektor firmy Emchrom. Ogółem Rada Biznesu zrzesza trzydziestu ośmiu członków. Powołana została w grudniu ubiegłego roku przez Prezydenta Siedlec Mirosława Symanowicza, z myślą o zintegrowaniu środowiska przedsiębiorców, usprawnieniu przepływu informacji oraz pełniejszym wykorzystaniu potencjału gospodarczego siedleckich firm.

20 grudnia 2005 - Powołanie Siedleckiej Rady Biznesu

20 grudnia 2005 roku Prezydent Siedlec Mirosław Symanowicz powołał Siedlecką Radę Biznesu. Jest to prestiżowa i samorządna organizacja, mająca na celu tworzenie wspólnego lobby przedsiębiorców i samorządowców w sprawach kluczowych dla rozwoju miasta i poszczególnych przedsiębiorstw. W jej składzie znalazło się blisko pięćdziesiąt osób, wśród których są czołowi siedleccy przedsiębiorcy, właściciele firm oraz przedstawiciele nauki. W pierwszym, inauguracyjnym spotkaniu udział wziął także Poseł na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski oraz dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Dagmara Mliczyńska-Hajda.

Siedlce 2006