Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną naszego przedszkola stanowi 10 wykwalifikowanych nauczycielek. Osiem z nich posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. dwie stopień nauczyciela mianowanego. Pracują one w poszczególnych grupach w systemie dwuzmianowym od 6.30-12.00 i od 12.00-17.00.

Kadrę przedszkola stanowi również 10-osobowy personel obsługi - pracownicy kuchni, konserwator, pomoc nauczyciela w grupie trzylatków i panie z obsługi czuwające nad daną grupą dzieci. Bieżący nadzór nad pracą personelu przedszkola sprawuje Dyrektor - pani Elżbieta Mazur.

Nasza kadra jest bardzo zaangażowana w życie przedszkola, cechuje się profesjonalizmem działań i umiejętnością znakomitej współpracy również z rodzicami naszych przedszkolaków. Sukces naszej placówki to efekt pracy wszystkich osób w nim zatrudnionych. Bez ich zaangażowania i chęci sprawne funkcjonowanie przedszkola nie byłoby możliwe.
 

 

[więcej]

[więcej]


[więcej]

 

GRUPA I

NAUCZYCIELKI: Jolanta Prokopiuk, Marta Wujek,Elżbieta Mazur
WOŹNA: Teresa Dołęga
POMOC NAUCZYCIELA: Agnieszka Pogorzelska
GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 6.30- 16.00
Od godz. 16.00 dzieci prowadzone są do grupy II (3-latki Krasnale)
 

 

[więcej]

GRUPA III 4 latki

NAUCZYCIELKI: Krystyna Uziębło, Zofia Skup
WOŹNA:Zofia Pawlińska
GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 7.30- 16.00
Od godz. 16.00 – 16.30 dzieci prowadzone są do grupy IV

 

 

[więcej]

 

GRUPA II

NAUCZYCIELKI: Anna Karpińska, Marta Wujek
WOŹNA: Monika Ornoch
POMOC NAUCZYCIELA:Marlena Krasnodębska
GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 7.30- 17.00

 

[więcej]

GRUPA IV 5 latki

NAUCZYCIELKI: Katarzyna Terpiłowska, Beata Bentkowska
WOŹNA: Marta Pęgowska
GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 7.30- 16.30
Od godz. 16.30 dzieci prowadzone są do grupy II (3- latki Krasnale)

 

 

[więcej]

GRUPA V

Informacje dla

rodziców grupy nr 5 :)

[więcej]