Kącik dla rodzica

REGULAMIN PRZEDSZKOLA
 1. Godziny pracy przedszkola: od 630 do 1700.
 2. Dzieci schodzą się od godz. 630 do 820.
 3. Dzieci winny być odbierane z przedszkola bezpośrednio po pracy rodziców, nie później jednak, niż do godz. 1700.
 4. Należy zaopatrzyć dziecko w prześcieradło, pidżamę, kapcie, worek na obuwie i pościel, oraz bieliznę zapasową w woreczku. Wszystko powinno być czytelnie podpisane.
 5. Do przedszkola rodzice obowiązani są przysyłać dzieci czyste.
 6. Nie wolno przynosić dzieciom do przedszkola ostrych przedmiotów i pieniędzy.
 7. Dzieci z podwyższoną temperaturą, zakatarzonych, chorych do przedszkola przysyłać nie wolno. W przypadku choroby zakaźnej należy zawiadomić dyrektora przedszkola.
 8. Rodzicom przyprowadzającym dzieci do przedszkola nie wolno wchodzić w butach do sal. Dzieci są rozbierane i ubierane w szatni.
 9. Rodzice winni zgłaszać się na wezwanie dyrektora przedszkola.
 10. Rodzice mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich zebraniach rodzicielskich w przedszkolu.
 11. Opłatę za żywienie dziecka należy uiszczać w terminie wyznaczonym przez intendentkę.
 12. Na początku roku szkolnego rodzice winni złożyć upoważnienia dla osób mogących odbierać ich dziecko z przedszkola.
 
 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
dla dzieci młodszych
 
 6.30 - 8.00
zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka, praca indywidualna i grupowa
 8.00 - 8.30
wyrabianie nawyków i czynności higieniczno- kulturalnych, przygotowanie do śniadania 
 8.30 - 9.00
Ś N I A D A N I E
 9.00 - 9.30
zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową
 9.30 - 10.00
swobodna działalność dziecka i zabawy organizowane wg wybranych programów
10.00 - 11.30
spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub w sali gimnastycznej
11.30 - 12.00
czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu
12.00 - 12.30
O B I A D
12.30 - 14.00
O D P O C Z Y N E K D Z I E C I
14.00 - 14.30 
czynności samoobsługowe i higieniczno-porządkowe, przygotowanie do podwieczorku
14.30 - 15.00
P O D W I E C Z O R E K
15.00 - 16.00
zabawy swobodne i organizowane w sali lub ogrodzie przedszkolnym, praca indywidualna
 
 
 
 
 
 RAMOWY ROZKŁAD DNIA
dla dzieci starszych
 
7.30 - 8.00
zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, praca indywidualna lub w małych grupach
8.00 - 8.30
ćwiczenia poranne, czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie do śniadania
8.30 - 9.00
Ś N I A D A N I E
9.00 - 10.00
zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową
10.00 - 11.30
wycieczki, spacery, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym
11.30 - 12.00
czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu
12.00 - 12.30
O B I A D
12.30 - 14.00
zabawy dowolne i relaksacyjne w sali lub ogrodzie przedszkolnym, zabawy i zajęcia prowadzone w oparciu o wybrane programy
14.00 – 14.30 
czynności samoobsługowe i higieniczno-porządkowe, przygotowanie do podwieczorku,
14.30 - 15.00
P O D W I E C Z O R E K
15.00 - 17.00
 zabawy swobodne i organizowane, praca indywidualna i w małych zespołach
 
 
 
 
Ramowy kalendarz uroczystości przedszkolnych
 
 
Lp.
Uroczystość
Miesiąc
 
1.
Pasowanie na przedszkolaka 
                            
październik
2.
Wieczór andrzejkowy - podtrzymywanie tradycji ludowych.
listopad
3.
Mikołajki w przedszkolu.
 
grudzień
4.
Spotkanie wigilijne połączone z kiermaszem ozdób choinkowych. Przedstawienie jaseł‚kowe.     
                                                 
 
grudzień
5.
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 
styczeń
6.
Choinka noworoczna         
                           
styczeń
7.
Bal karnawał‚owy.      
           
luty
8.
Dzień„ Rodziny.
 
maj
9.
Zakoń„czenie roku szkolnego.
 
czerwiec
 
 

 

 

[więcej]

[więcej]


[więcej]

 

GRUPA I

NAUCZYCIELKI: Jolanta Prokopiuk, Marta Wujek,Elżbieta Mazur
WOŹNA: Teresa Dołęga
POMOC NAUCZYCIELA: Agnieszka Pogorzelska
GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 6.30- 16.00
Od godz. 16.00 dzieci prowadzone są do grupy II (3-latki Krasnale)
 

 

[więcej]

GRUPA III 4 latki

NAUCZYCIELKI: Krystyna Uziębło, Zofia Skup
WOŹNA:Zofia Pawlińska
GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 7.30- 16.00
Od godz. 16.00 – 16.30 dzieci prowadzone są do grupy IV

 

 

[więcej]

 

GRUPA II

NAUCZYCIELKI: Anna Karpińska, Marta Wujek
WOŹNA: Monika Ornoch
POMOC NAUCZYCIELA:Marlena Krasnodębska
GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 7.30- 17.00

 

[więcej]

GRUPA IV 5 latki

NAUCZYCIELKI: Katarzyna Terpiłowska, Beata Bentkowska
WOŹNA: Marta Pęgowska
GODZINY PRACY ODDZIAŁU: 7.30- 16.30
Od godz. 16.30 dzieci prowadzone są do grupy II (3- latki Krasnale)

 

 

[więcej]

GRUPA V

Informacje dla

rodziców grupy nr 5 :)

[więcej]